Thực phẩm chức năng KICKER GOLD là sản phẩm của dự án nghiên cứu về tăng chiều cao cho trẻ em và thanh thiếu niên được Chính phủ Hàn Quốc bảo trợ, giám sát và công nhận là thành tựu khoa học nổi bật tại Hàn Quốc.