Di truyền không đóng vai trò quan trọng trong tăng chiều cao nữa, mà phải dựa vào chế độ dinh dưỡng sao cho hợp lý và phải thường xuyên vận động để cơ thể luôn khỏe mạnh.

Mong con khôn lớn từng ngày

Trâm Nguyễn