Liên hệ

Hotline: 097.654.9797 - 090.341.2088

  1. Tôi rất quan tâm đến việc phát triển thể chất cũng như tinh thần của con, nên ngay khi có thai tôi đã cố gắng bổ sung dinh dưỡng cần thiết để giúp con phát triển toàn diện, nhất là chiều cao!