Ở mỗi giai đoạn phát triển , trẻ cần đạt được những chỉ số nhất định để đảm bảo rằng sức khỏe của trẻ vẫn tốt. Những cột mốc phát triển của con em mình mà các bậc phụ huynh cần biết rõ dưới đây, sẽ giúp cha mẹ phần nào có thể hình dung rõ sự phát triển th