Ngày 16/1/2016, công ty TNHH Tân Phương Bắc tổ chức Hội nghị Tri ân Khách hàng tại khách sạn Lake Side, Hà Nội. Đặc biệt tới tham dự gồm có Giáo sư Ahn thành viên chủ chốt trong nhóm các nhà nghiên cứu ra Kicker Gold và ông Yoon nhà sáng lập Kicker Gold.