Trẻ em Việt Nam hiện nay bị đánh giá thấp còi nhất thế giới, nằm trong top 20 quốc gia có chiều cao khiêm tốn, do thiếu dinh dưỡng. Cha mẹ cần sát sao đến quá trình tăng trưởng của con em mình ngay hôm nay.