Mừng năm học mới, Kicker Gold khuyến mãi không giới hạn cho các khách hàng mua Kicker Gold (900gr) trên toàn bộ hệ thống cửa hàng và đại lý, từ ngày 1/9-30/9/2015.