Các bậc làm cha làm mẹ vẫn thường than vãn rằng rất khó khăn để có thể bắt kịp sự phát triển của con. Từ một đứa trẻ bé bỏng, con đã lớn vụt thành những cô bé, cậu bé, rồi sắp sửa thành người lớn… Dường như rất nhiều bậc cha mẹ đã bỏ qua thời kỳ phát triể