Ngày 31/7, trong phiên họp thường kỳ tháng 7, Chính phủ thảo luận về dự thảo đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”. Góp ý cho đề án, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh nêu thực trạng báo động về tầm vóc và thể lực của người Việt Nam. Theo đó, chiều cao trung bình của nam thanh niên là 1,61m, nữ 1,53m; lần lượt thấp hơn mức mức chuẩn là hơn 8 và 9 cm. Trong 30 năm qua, chỉ số chiều cao của người Việt tăng không đáng kể.  
so-sanh-chieu-cao

Tầm vóc người Việt cải thiện không đáng kể trong 30 năm qua

  “Thể lực người Việt Nam ở mức trung bình thấp, không chịu nổi khi ta tiến vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nói. Ông đề nghị đề án đổi mới giáo dục phải góp phần làm sao trong 10, 20 năm tới cải thiện tốt hơn chiều cao và thể lực người Việt.

< Theo Vnexpress.net>